ท่านจะได้ Points มาอย่างไร?
 

การที่ท่านจะได้ "Points" หรือ "แต้มสะสม" เพื่อมาแลกของรางวัลต่างๆ ใน Gift Shop นั้น ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ friendidi.com และสร้าง "กลุ่มเพื่อน" ของท่านก่อน (สูงสุดได้ 5 กลุ่ม)  หลังจากนั้นทุกๆ ครั้งที่ท่านและเพื่อนๆ ในกลุ่มของท่าน (ทุกกลุ่ม) ทำการ Log In เข้ามาในกลุ่ม ท่านก็จะได้แต้มสะสมทุกๆ ครั้ง   ดังนั้นถ้าท่านและเพื่อนๆ ของท่านเข้ามาใช้งานบ่อยมากเท่าไหร่ ท่านก็จะได้ Points เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น   โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณค่า Points ให้โดยอัตโนมัติ ครั้งละ 2-5 Points เป็นอย่างน้อย  และวิธีการดูว่าท่านได้แต้มสะสม หรือ Points เท่าไหร่แล้วนั้น ให้คลิกดูด้านล่างของชื่อที่ท่าน Log In เข้ามาดังรูป